כלל חשבונאות 

שירותי הנהלת חשבונות ושכר

Phone

054-6805148

 

Email

clalheshbonaut@gmail.com

 

רח' הבנקים 3 , חיפה